• Lynrask levering til hele Norge 🇳🇴 Fri frakt ved ordre over 799 kr

Policy for kameraovervåkning

Policy for kamerovervåkning

Fast Candy AS ("Fast Candy") bruker kameraovervåking med innspilling i sine butikker i Norge i overensstemmelse med hva som fremgår av disse retningslinjene.

Fast Candy følger de bestemmelser som gjelder kameraovervåking i henhold til forskriften om kameraovervåking og personvernforordningen. Materiale fra kameraovervåking utgjør en personopplysning hvis en fysisk person kan identifiseres. Reglene i personvernforordningen om behandling av personopplysninger blir da gjeldende.

Ansvarlig                  

Ansvarlig for kameraovervåkingen og personopplysninger er Fast Candy AS, organisasjonsnummer 927131919.

Formål

Fast Candy bruker kameraovervåking for å forebygge og påtale lovbrudd og skape trygghet for firmaets ansatte, kunder og for Fast Candy som firma. Det innspilte materialet brukes ikke til noe annet formål – eller på en upassende måte – eller i større omfang enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet.

Rettslig grunnlag

Det rettslige grunnlaget for Fast Candys kameraovervåking er berettiget interesse. Fast Candys berettigede interesse er å forebygge lovbrudd og skape trygghet for våre ansatte og kunder og for oss som firma. Fast Ca har gjort en interesseavveining mellom firmaets interesse av å utføre kameraovervåking og de registrertes interesse av beskyttelse mot inntrenging i den personlige integriteten. Firmaet har gjort en helhetsvurdering og bl.a. tatt i betraktning at kameraovervåkingen utføres for å forebygge og påtale lovbrudd og skape trygghet, det finnes interne regler som begrenser tillatt kameraovervåking, det vanligvis er en risiko for lovbrudd i den typen virksomhet som firmaet bedriver, de registrerte har blitt informert om behandlingen, bare noen få personer har tilgang til det innspilte materialet, materialet ikke lagres i lengre tid enn det som anses som nødvendig, det finnes rutiner for sletting, m.m.

Firmaet anser at kameraovervåking er berettiget siden nytten av å overvåke veier tyngre enn den enkeltes interesse av å ikke bli overvåket.

Lagringstid

I overensstemmelse med gjeldende lov bruker vi det innspilte materialet bare i så lang tid som er nødvendig for å oppfylle de formål som materialet har blitt samlet inn for, eller for å etterfølge gjeldende rettslige krav. Fast Candy vil vanligvis bare lagre det innspilte materialet i tretti (30) dager. Deretter blir innspilt materiale ødelagt, forutsatt at det ikke må lagres lenger, f.eks. på grunn av at en utredning pågår.

Tilgang til det innspilte materialet

Det innspilte materialet lagres på en sikker plass og behandles bare av kvalifisert personale i forbindelse med arbeidsoppgavene deres, og bare for de formål som er oppgitt ovenfor.

Overføring av personopplysninger

Fast Candy gir ikke ut innspilt materiale fra overvåkingen til noen andre enn kriminalitetsbekjempende myndigheter eller lignende.

Ansvarlig person hos Fast Candy: Daglig leder

Din kurv er tom