• Lynrask levering til hele Norge 🇳🇴 Fri frakt ved ordre over 799 kr

Policy for kameraovervåkning

Policy for kamerovervåkning

Fast Candy bruker kameraovervåking med innspilling i sine butikker i Norge i overensstemmelse med hva som fremgår av disse retningslinjene.

Fast Candy følger de bestemmelser som gjelder kameraovervåking i henhold til forskriften om kameraovervåking og personvernforordningen. Materiale fra kameraovervåking utgjør en personopplysning hvis en fysisk person kan identifiseres. Reglene i personvernforordningen om behandling av personopplysninger blir da gjeldende.

Ansvarlig                  

Ansvarlig for kameraovervåkingen og personopplysninger er Fast Candy VIA Vika AS, Fast Candy Sandvika AS og Fast Candy Bergen AS.

Formål

Fast Candy bruker kameraovervåking for å forebygge og påtale lovbrudd og skape trygghet for firmaets ansatte, kunder og for Fast Candy som firma. Det innspilte materialet brukes ikke til noe annet formål – eller på en upassende måte – eller i større omfang enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet.

Rettslig grunnlag

Det rettslige grunnlaget for Fast Candys kameraovervåking er berettiget interesse. Fast Candys berettigede interesse er å forebygge lovbrudd og skape trygghet for våre ansatte og kunder og for oss som firma. Fast Ca har gjort en interesseavveining mellom firmaets interesse av å utføre kameraovervåking og de registrertes interesse av beskyttelse mot inntrenging i den personlige integriteten. Firmaet har gjort en helhetsvurdering og bl.a. tatt i betraktning at kameraovervåkingen utføres for å forebygge og påtale lovbrudd og skape trygghet, det finnes interne regler som begrenser tillatt kameraovervåking, det vanligvis er en risiko for lovbrudd i den typen virksomhet som firmaet bedriver, de registrerte har blitt informert om behandlingen, bare noen få personer har tilgang til det innspilte materialet, materialet ikke lagres i lengre tid enn det som anses som nødvendig, det finnes rutiner for sletting, m.m.

Firmaet anser at kameraovervåking er berettiget siden nytten av å overvåke veier tyngre enn den enkeltes interesse av å ikke bli overvåket.

Lagringstid

Opptak slettes automatisk etter syv dager. Ved mistanke om lovbrudd lagres aktuelle hendelse i inntil 30 dager eller til saken er ferdig.

Tilgang til det innspilte materialet

Det innspilte materialet lagres på en sikker plass og behandles bare av kvalifisert personale i forbindelse med arbeidsoppgavene deres, og bare for de formål som er oppgitt ovenfor.

Overføring av personopplysninger

Personopplysninger som er innsamlet ved kameraovervåking, kan bare utleveres til andre enn den behandlingsansvarlige dersom et av følgende vilkår er oppfylt;

  1. de(n) som er avbildet samtykker,
  2. utleveringen skjer til politiet for etterforskning av mulige straffbare handlinger eller ulykker
  3. det ellers følger av lov at utlevering kan skje.

Alle som får tilgang til overvåkningsmateriale har taushetsplikt for den informasjonen de får tilgang til.

Behandlingsansvarlig hos Fast Candy: Daglig leder

Din kurv er tom

Fortsett å handle
emoji_events